خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مراحل ثبت درخواست

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مراحل ثبت درخواست

مدارک مورد نیاز و شرایط تغییر نام بصورت اینترنتی

شاید یکی از انتخاب هایی که هیچ انسانی در ابتدا در آن نقشی نداشته است نام و نام خانوادگی اوست که برای یک فرد از ابتدای تولد انتخاب شده و خواسته یا ناخواسته تا زمانی که فرد مورد نظر اقدامی جهت تغییر این نام یا نام خانوادگی نکند در طول تمام زندگی همراه او خواهد بود یکی از حقوقی که برای هر فرد در نظر گرفته شده انتخاب و تغییر نام و نام خانوادگی بر اساس شرایط و ضوابط و طبق قوانین ثبت احوال کشور می باشد

شاید یکی از انتخاب هایی که هیچ انسانی در ابتدا در آن نقشی نداشته است نام و نام خانوادگی اوست که برای یک فرد از ابتدای تولد انتخاب شده و خواسته یا ناخواسته تا زمانی که فرد مورد نظر اقدامی جهت تغییر این نام یا نام خانوادگی نکند در طول …

بیشتر بخوانید »