بایگانی/آرشیو برچسب ها : دستمال کاغذی

ساخت ماسک با دستمال کاغذی و کش پول در صورت عدم دسترسی به ماسک های استریل

این ماسک به راحتی با یک دستمال کاغذی و کش پول قابل ساخت است ولی این ماسک استریل نیست ولی در مواقع ضروری و یا نبود ماسک استریل برای جلوگیری از انتقال ویروس و هوای آلوده به درون سیستم تنفسی گزینه مناسبی است

زمان مطالعه: < 1 دقیقه https://as2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/5499e62b58dcf1308e63aabb24cb1efd19251928-360p__39589.mp4   نکته قابل توجه در استفاده از این ماسک: این ماسک به راحتی با یک دستمال کاغذی و کش پول قابل ساخت است ولی این ماسک استریل نیست ولی در مواقع ضروری و یا نبود ماسک استریل برای جلوگیری از انتقال ویروس و هوای آلوده به درون سیستم تنفسی …

بیشتر بخوانید »