بایگانی/آرشیو برچسب ها : تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن (کبوتر و طوقی) چیست؟ + تعابیر مختلف معبران

در رابطه با دیدن کبوتر و پرنده در عالم رویا تعابیر مختلفی از جمله عشق و محبت آمده است که در ادامه این مطلب به تعبیر آن می‌پردازیم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه     تعبیر خواب دیدن کبوتر از دیدگاه محمد بن سیرین این معبر می‌گوید که دیدن کبوتر در عالم رویا نشان‌دهنده زن می‌باشد اگر شخصی در عالم رویا ببیند که کبوتری را می‌گیرد یا کسی به او می‌دهد به این معنی می باشد که قصد ازدواج می‌کند اگر شخصی در …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (گوسفندان) + خوردن گوشت گوسفند در عالم رویا چه تعبیری دارد؟

در رابطه با دیدن گوسفند در عالم رویا بسیاری از محققان تعابیر مختلفی از جمله رزق و روزی حلال آورده اند در ادامه این مطلب به تعبیر کامل این رویا می‌پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن گوسفندان از دیدگاه ابن سیرین از دیدگاه این معبر دیدن‌گوسفند در عالم رویا نشان‌دهنده غنیمت میباشد اگر شخصی ببیند که تعداد زیادی گوسفند دارد به این معنی است که نعمت و ثروت زیادی به دست می‌آورد اگر شخصی در عالم رویا ببیند که گوشت گوسفند …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (خرس) + دیدن خرس در عالم رویا چه تعبیری دارد؟

بسیاری از معبران در رابطه با دیدن خرس در عالم رویا تعابیری همچون استقلال و قدرت را بیان کرده اند که در ادامه این مطلب به تفسیر کامل این موضوع می‌پردازیم با ما همراه باشید

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن خرس از دیدگاه ابراهیم کرمانی این معبر در رابطه با دیدن خرس در عالم رویا می گوید که دیدن این حیوان نشان دهنده مردی بدبخت و دیوانه می باشد اگر شخصی در عالم دنیا ببیند که خرسی را می کشد به این معنی می باشد …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (جغد و خواندن جغد) در عالم رویا چیست؟

بسیاری از معبران در رابطه با دیدن جغد و پرواز کردن و خواندن این پرنده در عالم رویا تعابیر مختلفی آوردند که در ادامه این مطلب به بیان آنها می‌پردازیم با ما همراه باشید

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن جغد از دیدگاه معبران بسیاری از معبران دیدن جغد را در عالم رویا نشانه خوبی نمی دانند و آن را نماد مرگ، بیماری و دشمن می‌دانند همچنین برخی دیگر از معبران دیدن جغد را در عالم رویا نشانه دزدی ، فساد و حسادت می دانند …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (کلاغ) + کلاغ سیاه و زاغ چه تعبیری دارد؟

بسیاری از معبران تعابیر مختلفی در رابطه با دیدن کلاغ، پرواز کردن و خوردن گوشت این پرنده آورده اند که در ادامه مطلب به بیان آنها می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن کلاغ از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی از دیدگاه این معبر از آنجایی که کلاغ پرنده‌ خوش یمنی نمی باشد دیدنش در خواب نیز تعابیر خوبی ندارد اگر شخصی در عالم رویا ببیند که کلاغی بر روی بام خانه اش نشسته به این معنی می باشد …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (اذان گفتن) + شنیدن صدای اذان چه تعبیری دارد؟

بسیاری از معبران شنیدن صدای اذان را در عالم رویا نشانه بزرگی و حضور قلب در راه خدا می‌دانند در ادامه این مطلب به بررسی تعبیر آن می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن اذان گفتن از دیدگاه امام صادق علیه السلام از دیدگاه این امام بزرگ شنیدن صدای اذان و عالم رویا داری تعابیر مختلفی از جمله حج، سخن حق ،بزرگی ،ریاست، سفر ،تنگدستی و فقر ،خیانت، جاسوسی و منافق می باشد تعبیر خواب دیدن اذان گفتن از …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (قرآن خواندن) + شنیدن صدای صوت قرآن چه تعبیری دارد؟

در تعابیر دینی در رابطه با قرآن خواندن و شنیدن صدای قرآن و حفظ کردن قرآن تعابیر مختلفی آمده است که در ادامه این مطلب بیان آنها می‌پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب قرآن از دیدگاه ابراهیم کرمانی اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در حال خواندن قرآن می باشد و نیمی از قرآن را ختم کرده است به این معنی میباشد که نیمی از عمر او گذشته است اگر شخصی در عالم رویا ببیند که صدای صوت …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (مسجد و نماز خواندن در مسجد) چیست؟ + تعبیر نماز جماعت

دیدن مسجد و نماز خواندن در مسجد دارای تعابیر مختلفی از جمله نماد بندگی و توسل به خدا می باشد در ادامه به بررسی دقیق تر تعابیر این رویا می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه   تعبیر خواب دیدن مسجد از دیدگاه امام جعفر صادق از دیدگاه این امام بزرگوار اگر شخصی در عالم رویا مسجد ببیند دارای چندین تعبیر می باشد: اول پادشاه دوم قاضی سوم عالمی بزرگ چهارم رئیس پنجم امام ششم مسجد هفتم خطیب هشتم موذن نهم قیم دهم نام نیکو  اگر …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (غذای نذری و نذورات) + نذر کردن و پختن نذری چه تعبیری دارد؟

در تعابیر دینی و اسلامی در رابطه با نذری گرفتن و نذر کردن تعابیری همچون تمسک جستن به ائمه و رسیدن به حاجات آمده است در ادامه این مطلب به بررسی کامل این موضوع می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن غذای نذری و نذورات از دیدگاه معبران اگر شخصی در عالم رویا ببیند که از شخص دیگری نذری می گیرد به این معنی میباشد که آن شخص سبب رسیدن خیر و برکت به دیگران خواهد شد و به حاجت خود می‌رسد اگر کسی در عالم …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (کوه و کوهنوردی کردن) +کوهپیمایی چه تعبیری دارد؟

در تعابیر مختلف دینی کوهنوردی کردن و صعود کردن دارای تعابیری نظیر دشواری و عبور کردن از موانع سخت می باشد که در ادامه به بررسی کامل آن می‌پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن کوهنوردی از دیدگاه مطیعی تهرانی از نظر این معبر اگر شخصی در عالم رویا ببیند که از کوه بسیار بلندی صعود می‌کند و بالا می‌رود به این معنی میباشد که کار بزرگی را در دست می‌گیرد اگر شخصی در عالم رویا ببیند که با سختی …

بیشتر بخوانید »