بایگانی/آرشیو برچسب ها : براساس پیمایش

ثبت نام کارت هوشمند وانت بار / سهمیه بنزین وانت بارها بر اساس پیمایش

همچنین بر اساس اخبار منتشر شده از سازمان راهداری بر اساس بارنامه صادر شده برای وانت بارها میزان پیمایش محاسبه می گردد و کیلومتر تبدیل به سهمیه سوخت می شود.

زمان مطالعه: 2 دقیقه همچنین بر اساس اخبار منتشر شده از سازمان راهداری بر اساس بارنامه صادر شده برای وانت بارها میزان پیمایش محاسبه می گردد و کیلومتر تبدیل به سهمیه سوخت می شود.

بیشتر بخوانید »