خانه / سرگرمی / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن (سیل) چیست؟ + تعابیر مختلف معبران و مفسران دینی

دیدن سیل و طوفان در عالم رویا تعابیر و تفاسیر مختلفی دارد که در ادامه این مطلب به بررسی آنها می‌پردازیم با ما همراه باشید

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن سیل از دیدگاه امام جعفر صادق از دیدگاه امام جعفر صادق دیدن سیل در عالم رویا دارای ۴ تعبیر می باشد: اول دشمنی بزرگ دوم پادشاهی ظالم سوم لشکر پیروز و قالب چهارم فتنه بلا و مصیبت تعبیر خواب دیدن سیل از دیدگاه جابر مغربی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (تازه عروس و تازه داماد) از دیدگاه مفسران دینی چیست؟

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که خود و یا افراد دیگری ازدواج کرده‌اند تعابیر مختلفی دارد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم با ما همراه باشید

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن تازه عروس و داماد از دیدگاه ابن سیرین اگر شخصی در عالم رویا ببیند که قصد ازدواج دارد اما نام عروس را نمی داند و او را ندیده است به نشانه این می باشد که به زودی از دنیا میرود. اما اگر کسی در عالم …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (عزاداری) از دیدگاه مفسران و معبران دینی چیست؟

اگر در عالم رویا شاهد دیدن عزاداری و پوشیدن لباس سیاه بوده‌اید با این مطلب با ما همراه باشید تا به تعبیر این رویا بپردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن عزاداری از دیدگاه امام جعفر صادق اگر شخصی در عالم رویا ببیند که پادشاه یک مملکت لباس سیاه رنگ پوشیده و یا اینکه افراد مهم و شخصیت های بزرگ لباس سیاه پوشیده باشند نشان دهنده این است که به اندازه ارزش آن لباس حکومت آن …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (زلزله و زمین لرزه) از دیدگاه مفسران و معبران چیست؟

دیدن زلزله و زمین لرزه در خواب بیشتر نماد آشفتگی میباشد ما در ادامه از دیدگاه مفسران و معبران مختلف این موضوع را بررسی می‌کنیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن زلزله از دیدگاه محمد بن سیرین از دیدگاه محمد بن سیرین اگر شخصی در عالم رویا ببیند که زلزله و زمین لرزه می آید نشان دهنده این است که از حاکم و پادشاهان آن سرزمین به مردم رنج و بلا می رسد و برخی از …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (آتش سوزی) + دیدن آتش سوزی در عالم رویا چه تعبیری دارد؟

دیدن آتش و آتش سوزی در عالم رویا تعابیر و تفاسیر مختلفی دارد که در ادامه از دیدگاه مفسران مختلف به تعبیر این موضوع می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن آتش سوزی از دیدگاه ابراهیم کرمانی اگر شخصی در عالم رویا ببیند که شعله آتش مردم را در بر می گیرد و افراد گریبانگیر این موضوع می شوند نشان دهنده این است که بین مردم دشمنی و عداوت می افتد و همچنین اگر کسی درخواب …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن زیارت حرم امام رضا (ع) و راهی شدن به مشهد مقدس

در تعابیر دینی مختلف دیدن حرم امام رضا و گنبد و پنجره فولاد امام رضا دارای تعابیر مختلفی می باشند در ادامه با این مطلب با ما همراه باشید

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر دیدن حرم امام رضا از نظر محمد بن سیرین از دیدگاه محمد بن سیرین دیدن حرم در عالم رویا به معنای جای امن و ایمن می باشد و اگر کسی در عالم رویا ببیند که به سفر مکه می‌رود و حرم کعبه را می بیند نشان دهنده …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب (حج و مکه) از دیدگاه معبران و مفسران دینی چیست؟

تعبیر خواب رفتن به سفر حج و یا دیدن شخصی از خانواده که به این سفر میرود در عالم رویا تعابیر مختلفی دارد در ادامه با این مطلب با ما همراه باشید تا به تفصیل این موضوع بپردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب نقد از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی اگر شخصی در عالم رویا ببیند که به سفر حج می رود و حاجی میشود نشانه خوبی است و به این معنی باشد که او از شر و بلا ایمن میشود و حتی اگر کسی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب (دیدن مرده و متوفی) + تعبیر دیدن مردگان در عالم رویا از دیدگاه مفسران

از دیدگاه مفسران مختلف دیدن مردگان در عالم رویا تعابیر مختلفی دارد در ادامه با این مطلب با ما همراه باشید تا به تفسیر این موضوع بپردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه   تعبیر دیدن مرده از دیدگاه امام جعفر صادق اگر شخصی در عالم رویا ببیند که شخص متوفی با او دعوا می کند و یا از روی برمی گرداند نشان دهنده این است که به وصیت او عمل نشده است. اگر شخصی در عالم رویا ببیند که مرده را در …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب (ازدواج و عروسی) + تعبیر ازدواج کردن در خواب از دیدگاه مفسران چیست؟

اگر شما نیز در عالم رویا شاهد ازدواج کردن خود و یا اطرافیانتان بوده اید با این مطلب از مطلب نیو با ما همراه باشید

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب ازدواج از دیدگاه محمد بن سیرین از دیدگاه محمد بن سیرین اگر شخصی ببیند که در عالم رویا قصد ازدواج دارد و می‌خواهد زن بگیرد به این معنی میباشد که بزرگی و شرف او ضایع می‌شود و اگر ببیند که زنی را که قبلا مرده به …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب (مال و ثروت) + تعبیر به دست آوردن ثروت در خواب از دیدگاه مفسران چیست؟

اگر شما هم در عالم رویا دیده اید که صاحب مال و ثروت می شوید در ادامه با این مطلب با ما همراه باشید تا به تعبیری موضوع بپردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر دیدن ثروت از دیدگاه دانیال نبی از دیدگاه حضرت دانیال نبی اگر شخصی در عالم رویا ببیند که ثروتمند شده و خدمتکار و حشم زیادی دارد به این معنی میباشد که ثروت و نعمت زیادی به او می رسد و ممکن است این روند باعث از دست …

بیشتر بخوانید »