تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن خراب و ویران شدن خانه از دیدگاه معبران و مفسران

دیدن خواب و رویا می تواند با خود نشانه هایی به همراه داشته باشد. دیدن خواب ویران شدن و خرابی خانه از دیدگاه معبران تفسیرهای متفاوتی دارد

زمان مطالعه: 2 دقیقه   تعبیر دیدن خواب خراب شدن و ویرانی خانه از دیدگاه ابن اسیر اگر در خواب ببینید که جایی آباد را خراب کرده اید، نشانه به وجود آمدن مشکلات شغلی می باشد. اگر در خواب ببینید خانه همسایه روی سرش خراب شده، مشکلات مالی  برای او به همراه دارد. در …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن همکلاسی قدیمی از دیدگاه معبران و مفسران

دیدن خواب و رویا می تواند با خود نشانه هایی به همراه داشته باشد. دیدن خواب همکلاسی قدیمی از دیدگاه معبران تفسیرهای متفاوتی دارد

زمان مطالعه: 2 دقیقه   تعبیر دیدن خواب همکلاسی قدیمی از دیدگاه لیلا برایت اگر در خواب، بگو و بخند با دوستان و همکلاسی های قدیمی خود را ببینید،تعبیر آن جدایی از دوستان است. اگر خواب کمک کردن به دوست یا همکلاسی تان را ببینید، تعبیرش این است که به کمک دوست خود احتیاج …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن زن غریبه از دیدگاه معبران و مفسران

خواب و رویا علمی ست که با خود نشانه هایی دارد، دیدن خواب زن غریبه از دیدگاه مفسران و معبران متفاوت است

زمان مطالعه: 2 دقیقه   تعبیر خواب دیدن زن غریبه از دیدگاه محمد بن سیرین خواب دیدن زن  تعابیر مختلفی دارد. تعبیر زن غریبه و بهتر از زن آشنا است. تعبیر دیدن زن جوان، شادی و رسیدن به خواسته است. تعبیر پیرزن به معنای دنیا و کار دنیوی است و تعبیر پیرزن ترشرو و …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن مراسم پیاده روی اربعین و کربلا

از دیدگاه معبران دینی، خواب دیدن مراسم پیاده روی اربعین و کربلا تعابیر که متعددی دارد که در ادامه این مطلب به تعابیر آن می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه   تعبیر خواب دیدن مراسم پیاده روی اربعین و کربلا از دیدگاه محمد ابن سیرین از دیدگاه محمد ابن سیرین اگر در خواب ببینی در حال پیاده روی برای زیارت حرم یکی از ائمه هستی،به این معناست که بزودی امید و روشنایی های زیادی به لطف خداوند وارد زندگی ات  …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن مرد غریبه + دیدگاه معبران و مفسران

زمان مطالعه: < 1 دقیقه   تعبیر امام صادق از دیدن مرد غریبه در خواب اگر در خواب خود پیرمردی را ببینید معنی خواب شما رسیدن خبر مکروه و بد است برای رفع بلا صدقه دهید. تعبیر ابن سیرین از دیدن مرد غریبه در خواب اگر در خواب مردی را که معروف است ببینید معنی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (گاو و گوساله) چیست؟ + خوردن گوشت گاو چه تعبیری دارد؟

در رابطه با دیدن گاو و گوساله در عالم رویا و معبران تعابیر زیادی از جمله مال و ثروت و بزرگی را بیان کرده اند در ادامه این مطلب به بررسی دقیق تر این رویا می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن گاو از دیدگاه امام صادق از دیدگاه این امام بزرگوار اگر شخصی در عالم رویا گاو ماده ای را ببیند دارای تعابیر مختلفی از جمله فرمانروایی می باشد همچنین تعبیر این خواب می‌تواند مال و ثروت و نشان‌دهنده بزرگی و رسیدن به جاه و مقام …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (اربعین) و سفر به کربلا + تعابیر مختلف معبران اسلامی

تعابیر مختلفی در رابطه با زیارت امامان و حضور یافتن در مراسم مذهبی وجود دارد در ادامه این مطلب به تفسیر کامل این موضوع می‌پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن اربعین از دیدگاه امام جعفر صادق اگر شخصی در عالم رویا ببیند که به زیارت حرم پادشاه عادلی می‌رود به این معنی باشد که در تمامی کارهای خود موفق می‌شود و به پیروزی می‌رسد اما اگر کسی در عالم رویا ببیند که به زیارت پادشاه …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (شتر و شتر سواری) + خوردن گوشت و شیر شتر چه تعبیری دارد؟

در رابطه با دیدن شتر قربانی کردن آن و خوردن گوشت و شیر این حیوان در عالم رویا تعابیر مختلفی توسط معبران آورده شده است که در ادامه این مطلب به تفسیر آنها می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن شتر از دیدگاه حضرت دانیال نبی از دیدگاه این معبر اگر کسی در عالم رویا شتر ماده ای را ببیند به این معنی می باشد که به آرزوهای خود می‌رسد اگر کسی در عالم رویا ببیند که شتری در حال به دنیا اوردن بچه ای …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (وضو گرفتن) + وضو گرفتن و آماده شدن برای نماز چه تعبیری دارد؟

بسیاری از معبران دینی دیدن وضوگرفتن در عالم رویا را نشانه قرار گرفتن در راه خدا و بندگی خداوند دانسته اند در ادامه این مطلب به تعبیر کامل این رویا می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن وضو گرفتن از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی اگر شخصی در عالم رویا ببیند که با آب کدر و گل آلود در حال وضو گرفتن می‌باشد تعبیر خوبی ندارد و ممکن است این شخص در آینده مشکلاتی برایش پیش بیاید و یا اینکه در زندگی مستاصل …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (اسب) چیست؟ + اسب سواری و اسب سفید چه تعبیری دارد؟

بسیاری از معبران دیدن اسب را در عالم رویا نشان‌دهنده نیرومندی و رسیدن به موفقیت دانسته اند در ادامه به تعبیر کامل این رویا می‌پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن اسب از دیدگاه معبران بسیاری از معبران دیدن اسب را در عالم رویا نشان‌دهنده فضل و بخشش می دانند همچنین از آنجایی که اسب کمک کننده انسان در جهت گذران آسان زندگی در گذشته بوده است آن را نشان دهنده انرژی فیزیکی و جریان زندگی …

بیشتر بخوانید »