آخرین خبرها
خانه / سرگرمی / تعبیر خواب

تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن (قرآن خواندن) + شنیدن صدای صوت قرآن چه تعبیری دارد؟

در تعابیر دینی در رابطه با قرآن خواندن و شنیدن صدای قرآن و حفظ کردن قرآن تعابیر مختلفی آمده است که در ادامه این مطلب بیان آنها می‌پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب قرآن از دیدگاه ابراهیم کرمانی اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در حال خواندن قرآن می باشد و نیمی از قرآن را ختم کرده است به این معنی میباشد که نیمی از عمر او گذشته است اگر شخصی در عالم رویا ببیند که صدای صوت …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (مسجد و نماز خواندن در مسجد) چیست؟ + تعبیر نماز جماعت

دیدن مسجد و نماز خواندن در مسجد دارای تعابیر مختلفی از جمله نماد بندگی و توسل به خدا می باشد در ادامه به بررسی دقیق تر تعابیر این رویا می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه   تعبیر خواب دیدن مسجد از دیدگاه امام جعفر صادق از دیدگاه این امام بزرگوار اگر شخصی در عالم رویا مسجد ببیند دارای چندین تعبیر می باشد: اول پادشاه دوم قاضی سوم عالمی بزرگ چهارم رئیس پنجم امام ششم مسجد هفتم خطیب هشتم موذن نهم قیم دهم نام نیکو  اگر …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (غذای نذری و نذورات) + نذر کردن و پختن نذری چه تعبیری دارد؟

در تعابیر دینی و اسلامی در رابطه با نذری گرفتن و نذر کردن تعابیری همچون تمسک جستن به ائمه و رسیدن به حاجات آمده است در ادامه این مطلب به بررسی کامل این موضوع می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن غذای نذری و نذورات از دیدگاه معبران اگر شخصی در عالم رویا ببیند که از شخص دیگری نذری می گیرد به این معنی میباشد که آن شخص سبب رسیدن خیر و برکت به دیگران خواهد شد و به حاجت خود می‌رسد اگر کسی در عالم …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (کوه و کوهنوردی کردن) +کوهپیمایی چه تعبیری دارد؟

در تعابیر مختلف دینی کوهنوردی کردن و صعود کردن دارای تعابیری نظیر دشواری و عبور کردن از موانع سخت می باشد که در ادامه به بررسی کامل آن می‌پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن کوهنوردی از دیدگاه مطیعی تهرانی از نظر این معبر اگر شخصی در عالم رویا ببیند که از کوه بسیار بلندی صعود می‌کند و بالا می‌رود به این معنی میباشد که کار بزرگی را در دست می‌گیرد اگر شخصی در عالم رویا ببیند که با سختی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (قهرمان و قهرمان شدن) چیست؟ + تعابیر مختلف معبران دینی

بسیاری از معبران در تعبیر های خود در رابطه با به قهرمانی رسیدن نکات و تعابیر مختلفی را بیان داشتند که در ادامه این مطلب به بیان آنها می پردازیم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه     تعبیر خواب قهرمانی از دیدگاه آنلی بیتون اگر شخصی در عالم رویا ببیند که قهرمان می‌شود به معنای این میباشد که با رفتار خود میتواند علاقه شخصی را جلب کند قهرمان بودن خود در عالم رویا نشان دهنده خوشبختی می باشد اگر شخصی در عالم رویا ببیند یکی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (نذری محرم) + نذری دادن یا نذری گرفتن چه تعبیری دارد؟

در تعابیر مختلف دینی تعابیر خوبی در رابطه با نذری دادن آمده است و آن را به معنای نیکی و احسان و بزرگواری انسان دانسته اند در ادامه این مطلب به بررسی دقیق این موضوع می پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن نذری محرم از دیدگاه معبران  اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در حال گرفتن نذری محرم می باشد به معنی خیر و برکت می باشد و این شخص نیکی و برکت وارد زندگی‌اش می‌شود نذری دادن به معنای بزرگواری انسان در دنیا و رهایی …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (شهادت و به شهادت رسیدن) چیست؟ + تعابیر مختلف معبران

در تعابیر مختلف معانی مختلفی در رابطه با به شهادت رسیدن آورده‌اند و عمدتاً دارای تعابیر خوبی می باشد با ماهمراه باشید

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن شهادت از دیدگاه جابر مغربی از دیدگاه این معبر اگر شخصی در عالم رویا ببیند که همسرش را در جنگ و یا جبهه نبرد با دشمن در راه خدا از دست می‌دهد و غمگین می‌شود به نشانه عزت و طول عمر می باشد همچنین برکت …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (قبرستان بقیع) + تعبیر رفتن به قبرستان چیست؟

دیدن قبرستان بقیع و زیارت ائمه در عالم رویا دارای تعابیر مختلف و خوبی می‌باشد و از نشانه‌های بزرگ خداوند است در ادامه به بررسی این رویا می‌پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب دیدن قبرستان بقیع از دیدگاه ابن سیرین اگر کسی در رویا ببیند که در قبرستان قدم می‌زند به معنی باشد که با افراد نادان همنشینی می‌کند و دچار پوچی و فساد می شود اگر شخصی در عالم رویا ببیند که او را در قبر قرار می …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (حرم شاه عبدالعظیم) چیست؟ + تعابیر و تفاسیر معبران دینی

بسیاری از معبران دیدن حرم ائمه و بزرگان دین را در عالم رویا نشانه خوبی دانستند که در ادامه این مطلب به تفسیر آنها می پردازیم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه   تعبیر خواب دیدن حرم شاه عبدالعظیم از دیدگاه معبران از دیدگاه سایر معبران دینی دیدن حرم و ضریح در عالم رویا نشانه خوبی می باشد از آن جایی که حرم محلی برای دعا و استجابت دعا می باشند قرار گرفتن در این مکان ها نشان دهنده باور جمعی مردم …

بیشتر بخوانید »

تعبیر خواب دیدن (حرم حضرت ابوالفضل) + تعبیر خواب سفر زیارتی چیست ؟

بسیاری از معبران در رابطه با زیارت کردن مکان های مذهبی و حرم ائمه تعابیر بسیار خوبی آوردند که در ادامه به تعبیر آن‌ها می‌پردازیم

زمان مطالعه: 2 دقیقه     تعبیر خواب حرم حضرت ابوالفضل از دیدگاه ابن سیرین اگر شخصی در رویا ببیند که در حال زمزمه کردن نام حضرت ابوالفضل میباشد نشان دهنده زندگی موفق و سربلندی در تمام مراحل زندگی می باشد اگر شخصی در رویا ببیند که نام حضرت ابوالفضل را بر لب می …

بیشتر بخوانید »