داروها

داروی «داکلی زوماب» + نحوه استفاده و عوارض جانبی و نحوه مصرف

داروی «داکلی زوماب» + نحوه استفاده و عوارض جانبی و نحوه مصرف

زمان مطالعه: 2 دقیقه   (داکلی زوماب)     نام انگلیسی  Daclizumab   نام فارسی داکلی زوماب   گروه درمانی  این دارو جزو گروه درمانی محرک دستگاه گوارش و مجاری ادرار میباشد.   گروه دارویی  این دارو جزو گروه دارویی شتق کرومون – پیش گیری کننده از آسم و رینیت آلرژیک است.   اشکال …

بیشتر بخوانید »

داروی «داکاربازین» + مصرف دارو در شیر دهی و گروه دارویی

داروی «داکاربازین» + مصرف دارو در شیر دهی و گروه دارویی

زمان مطالعه: 2 دقیقه (داکاربازین)     نام انگلیسی  Dacarbazine   نام فارسی داکاربازین گروه درمانی  این دارو در رده گروه درمانی شپش کش میباشد.   گروه دارویی  این دارو جزو گروه دارویی هورمون هیپوفیز قدامی – کمک تشخیصی، درمان (MS) و التهاب تیروئید غیر چرکی است.   اشکال دارویی For Inj : 100 …

بیشتر بخوانید »

داروی «سیتارابین» + نحوه استفاده و عوارض جانبی و نحوه مصرف

داروی «سیتارابین» + نحوه استفاده و عوارض جانبی و نحوه مصرف

زمان مطالعه: 2 دقیقه   (سیتارابین)     نام انگلیسی  Cytarabine   نام فارسی سیتارابین گروه درمانی  این دارو جزو گروه درمانی ضدجرب، شپش کش میباشد.   گروه دارویی  این دارو جزو گروه دارویی استروژن- پروژستین، پیش گیری از بارداری(هورمونی) است.   اشکال دارویی Inj :100 mg ,1 gr Inj : 20 mg/ml   …

بیشتر بخوانید »

داروی «سیپروترون کامپاند» + نکات پزشکی مهم و عوارض جانبی و مقدار مصرف

داروی «سیپروترون کامپاند» + نکات پزشکی مهم و عوارض جانبی و مقدار مصرف

زمان مطالعه: < 1 دقیقه   (سیپروترون کامپاند)   نام انگلیسی  Cyproterone Compound   نام فارسی سیپروترون کامپاند گروه درمانی  این دارو جزو گروه درمانی داروی ضد گلوکوم، کاهنده فشار چشمی میباشد.   گروه دارویی  این دارو جزو گروه دارویی Contraceptive DE: Desogestrel 0.15mg+Ethinylestradiol 30mcgاست.   اشکال دارویی Tab: Cyproterone Acetate 2mg + Ethynilestradiol 35 …

بیشتر بخوانید »

داروی «سیپروترون استات» + راهنمای مصرف و تداخل دارویی و عوارض جانبی

داروی «سیپروترون استات» + راهنمای مصرف و تداخل دارویی و عوارض جانبی

زمان مطالعه: 2 دقیقه (سیپروترون استات)     نام انگلیسی  Cyproterone Acetate   نام فارسی سیپروترون استات گروه درمانی  این دارو جزو گروه درمانی اکسی‌توسیک، سقط کننده میباشد.   گروه دارویی  این دارو جزو گروه دارویی استروژن واژینال است.   اشکال دارویی Tab : 50 mg   موارد استفاده از این دارو برای کاستن …

بیشتر بخوانید »

داروی «سیپروهپتادین» + نحوه استفاده و عوارض جانبی و نحوه مصرف

داروی «سیپروهپتادین» + نحوه استفاده و عوارض جانبی و نحوه مصرف

زمان مطالعه: 2 دقیقه   (سیپروهپتادین)     نام انگلیسی  Cyproheptadine   نام فارسی سیپروهپتادین گروه درمانی  این دارو جزو گروه درمانی ترکیب ضد گلوکوم میباشد.   گروه دارویی  این دارو جزو گروه دارویی ترکیبات استروژن – جانشین استروژن، ضد نئوپلاسم، ضد استئوپوروز است.   اشکال دارویی Tab : 4 mg   موارد استفاده …

بیشتر بخوانید »

داروی «سیکلوسرین» + توصیه های درمانی و تداخل دارویی و عوارض جانبی

داروی «سیکلوسرین» + توصیه های درمانی و تداخل دارویی و عوارض جانبی

زمان مطالعه: 2 دقیقه   (سیکلوسرین)     نام انگلیسی  Cycloserine   نام فارسی سیکلوسرین گروه درمانی  این دارو جزو گروه درمانی ضد پلاکت است.   گروه دارویی  این دارو جزو گروه دارویی پلی میکسین-آنتی بیوتیک ها میباشد.   اشکال دارویی Cap/Tap : 250 mg   موارد استفاده این دارو برای درمان کمکی سل …

بیشتر بخوانید »

داروی «سیکلوفسفاماید» + نکات پزشکی مهم و عوارض جانبی و مقدار مصرف

داروی «سیکلوفسفاماید» + نکات پزشکی مهم و عوارض جانبی و مقدار مصرف

زمان مطالعه: 2 دقیقه   (سیکلوفسفاماید)     نام انگلیسی  Cyclophosphamide   نام فارسی سیکلوفسفاماید گروه درمانی  این دارو جزو گروه درمانی جانشین استروژن، ضد نیوپلاسم، پیشگیری از پوکی استخوان میباشد.   گروه دارویی  این دارو جزو گروه دارویی سورفکتانت ریوی است.   اشکال دارویی For inj :200 mg , 500 mg Tab : …

بیشتر بخوانید »

داروی «سیکلوپنتولات» + مصرف دارو در شیر دهی و گروه دارویی

داروی «سیکلوپنتولات» + مصرف دارو در شیر دهی و گروه دارویی

زمان مطالعه: 2 دقیقه (سیکلوپنتولات)     نام انگلیسی  Cyclopentolate Hydrochloride   نام فارسی سیکلوپنتولات گروه درمانی  این دارو جزو گروه درمانی ضد التهاب ها میباشد.   گروه دارویی  این دارو جزو گزوه دارویی آلکالوئید مشتق از کولشیسیون – ضد نقرس، ضد التهاب، سرکوب کننده تب مدیترانه ای فامیلی است.   اشکال دارویی Eye …

بیشتر بخوانید »

داروی «کروتامیتون» + راهنمای مصرف و تداخل دارویی و عوارض جانبی

داروی «کروتامیتون» + راهنمای مصرف و تداخل دارویی و عوارض جانبی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه (کروتامیتون)     نام انگلیسی  Crotamiton   نام فارسی کروتامیتون گروه درمانی  این دارو جزو گروه درمانی و جانشین استروژن، ضد نیوپلاسم (استروژن) میباشد.   گروه دارویی  این دارو جزو گروه دارویی مخدر، ضد درد، ضد سرفه است.پ   اشکال دارویی Top Cream : 10%   موارد استفاده این دارو …

بیشتر بخوانید »