داروها

بتامتازون موضعی + توصیه ای پزشکی و عوارض جانبی

beta

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                                  (بتامتازون موضعی)   نام انگلیسی betamethasone   نام فارسی بتامتازون موضعی   گروه درمانی بتامتازون موضعی  آنتیترومبوتیک       گروه دارویی بتامتازون موضعی  پلی پپتید – آنتی …

بیشتر بخوانید »

بتامتازون چشم پزشکی ( توصیه ای پزشکی + عوارض دارویی )

beta

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                              (بتامتازون چشم پزشکی)   نام انگلیسی betamethasone ophthanmic   نام فارسی بتامتازون چشم پزشکی    گروه درمانی بتامتازون چشم پزشکی مدر ، پایین آورنده فشار خون ( مدر نگهدارنده …

بیشتر بخوانید »

داروی بتامتازون ال-آ + توصیه های پزشکی و عوارض جانبی

L.A

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                          ( بتامتازون ال-آ )   نام انگلیسی betamethsone l.a   نام فارسی داروی بتامتازون ال-آ   گروه درمانی بتامتازون ال-آ ضد آنژین ، کاهنده فشار خون ، ضد آریتمی   گروه دارویی بتامتازون ال-آ ماده حاجب دستگاه گوارش     اشکال دارویی بتامتازون …

بیشتر بخوانید »

داروی بتاکسولول + توصیه های پزشکی و عوارض دارویی

بتاکسولول

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                                             (بتاکسولول)   نام انگلیسی betaxolol   نام فارسی بتاکسولول   گروه درمانی بتاکسولول ضدآریتمی بطنی و فوق بطنی     گروه …

بیشتر بخوانید »

داروی «بتانکول» +عوارض جانبی + توصیه های پزشکی

بتانکول

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                                       (بتانکول)   نام انگلیسی bethanechol   نام فارسی بتانکول   گروه درمانی داروی بتانکول  قطره چشمی در درمان گلوکوم و افزایش فشار کره چشم  …

بیشتر بخوانید »

«داروی بی پریدن» + عوارض مصرف دارو و توصیه های پزشکی

بی پریدن

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                                       (بی پریدن)   نام انگلیسی BIPERIDEN   نام فارسی بی پریدن   گروه درمانی بی پریدن ضد آریتمی ، اینوتروپیک ( گلیکوزید دیژیتال ) …

بیشتر بخوانید »

داروی بتامتازون (عوارض جانبی + توصیه های پزشکی)

beta

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                                   (بتامتازون)   نام انگلیسی betamethasone   نام فارسی بتامتازون   گروه درمانی بتامتازون دیورتیک ، ضد فشار خون   گروه دارویی بتامتازون ماکرولید آزالید – آنتی …

بیشتر بخوانید »

داروی بتاهیستین ( نکات پزشکی + عوارض جانبی )

بتاهیستامین

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                                  ( بتاهیستامین )   نام انگلیسی betahistine   نام فارسی بتاهیستامین   گروه درمانی بتاهیستامین ضد لیپید ، کاهنده کلسترول    گروه دارویی بتاهیستامین ضد آکنه …

بیشتر بخوانید »

داروی بنزیل بنزوات ( تداخل دارویی + توصیه های پزشکی )

بنزیل بنزوات

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                          ( بنزیل بنزوات )   نام انگلیسی benzyl benzoate   نام فارسی بنزیل بنزوات   گروه درمانی بنزیل بنزوات کاهنده فشار خون ، ضد آنژین صدری ، ضد آریتمی ، درمان کمکی در …

بیشتر بخوانید »

داروی بنزیدامین ( نکات درمانی و عوارض جانبی ) + توصیه های پزشکی

بنزیدامین

زمان مطالعه: 2 دقیقه                                                                ( بنزیدامین )   نام انگلیسی benzydamine   نام فارسی بنزیدامین   گروه درمانی بنزیدامین ضد آریتمی ( گروه IC ) …

بیشتر بخوانید »