داروها

آمیکاسین

آمیکاسین ،برونکودیلاتور گشاد کننده برونش -درمان عفونت های شدید با باکتری های گرم منفی سیسمونی سپتیسمی باکتریال - عفونت های شدید استخوان - سوختگی

(آمیکاسین)   نام انگلیسی:    Amikacin     نام فارسی:   آمیکاسین   گروه درمانی : برونکودیلاتور گشاد کننده برونش   گروه دارویی :  بنزودیازپین -ضد تومور – ضد اضطراب – ضد پانیک اشکال دارویی:  تزریقی :  50mg  100mg   موارد استفاده: درمان عفونت های شدید با باکتری های گرم منفی سیسمونی …

بیشتر بخوانید »

آمینو اسید

    (آمینو اسید)     نام انگلیسی:    Amino Acid       نام فارسی:  آمینو اسید       گروه درمانی :  کاهنده کلسیم خون     گروه دارویی :  مهارکننده آنزیم گزانتین اکسیداز-ضد نقرس اشکال دارویی:  تزریقی :  5%  10%     موارد استفاده: منبع تهیه پروتئین در …

بیشتر بخوانید »

آلمینیوم-ام-جی-اس

آلمینیوم-ام-جی-اس اصولا روی اسید معده اثر خنثی کنندگی دارد و با فسفات مواد غذایی در روده باند شده و باعث دفع آن می شود اثر آن حدود ۲ ساعت باقی می ماند

    (آلمینیوم-ام-جی-اس)     نام انگلیسی:    Aluminum mgs   نام فارسی:  آلمینیوم-ام-جی-اس       گروه درمانی :  ضد هایپر کلسمی     گروه دارویی :  آنالوگ   اشکال دارویی:  شربت: susp     موارد استفاده:  به عنوان آنتی اسید در ناراحتی های پپتیک     مکانیزم اثر بخشی …

بیشتر بخوانید »

آلومینیوم هیدروکساید

نام انگلیسی:Aluminium Hydroxideنام فارسی آلومینیوم هیدروکسایدآمنو بیسفوسفونات- مهارکننده بازجذب استخوان ناشی از استئوکلاست ها -قرص جویدنی: 300mg شربت: 320mg  

    (آلومینیوم هیدروکساید) نام انگلیسی:    Aluminium Hydroxide   نام فارسی:  آلومینیوم هیدروکساید   گروه درمانی :  آنتی هیستامین   گروه دارویی : آمنو بیسفوسفونات- مهارکننده بازجذب استخوان ناشی از استئوکلاست ها اشکال دارویی:  قرص جویدنی: 300mg  شربت: 320mg     موارد استفاده:  افزایش ترشح اسید معده – هیپرفسفاتمی     …

بیشتر بخوانید »

آلپرازولام

اختلال اضطرابی،افسردگی،اختلال پانیک ،درمان کمکی در مانیا،درمان کمکی در سایکوز،مقاوم به درمان بی خوابی شدید.گروه دارویی:مشتق خونی،بالا برنده حجم پلاسما

    (آلپرازولام) نام انگلیسی:   Alprazolam   نام فارسی:  آلپرازولام   گروه درمانی :  ضد هیستامین   گروه دارویی : مشتق خونی،بالا برنده حجم پلاسما اشکال دارویی:  قرص: 0.5mg – 1 mg   موارد استفاده: اختلال اضطرابی،افسردگی،اختلال پانیک ،درمان کمکی در مانیا،درمان کمکی در سایکوز،مقاوم به درمان بی خوابی شدید …

بیشتر بخوانید »

آلوپورینول

آلوپرینول -پیشگیری از حملات حاد نقرس،نقرس هیپریوریسمی اولیه یا ثانویه،هیپریوریسمی ثانویه به بدخیمی ها،جلوگیری از حملات حاد نقرس،عود سنگ های اگزالات کلسیم

      (آلوپورینول) نام فارسی:  آلوپورینول   نام انگلیسی:   Allopurinol   گروه درمانی : ضد احتقان چشمی و ضد هیستامین   گروه دارویی :  ضد کرم وسیع الطیف   اشکال دارویی:   قرص: 100m- 300mg   موارد استفاده: پیشگیری از حملات حاد نقرس،نقرس هیپریوریسمی اولیه یا ثانویه،هیپریوریسمی ثانویه به بدخیمی …

بیشتر بخوانید »

آلبومین

آلبومین -نام انگلیسی:   Albumin-گروه دارویی : آنتی آریتمیک داروی،کمک تشخیص-اشکال دارویی:  تزریقی: 5%-6%- آلبومین با وراپامیل،محلول های حاوی الکل ناسازگاری دارد

  (آلبومین) نام انگلیسی:   Albumin   نام فارسی:  آلبومین   گروه درمانی :  ضد سرفه و خلط آور   گروه دارویی :  آنتی آریتمیک داروی،کمک تشخیص اشکال دارویی:   تزریقی: 5%-6%   موارد استفاده: شوک ناشی از کاهش حجم خون سوختگی هیپو پروتئینمی ARDS،کاهش نفروز های حاد ALb، هیپربیلی روبینمی و …

بیشتر بخوانید »

آدنوزین

 آدنوزین ضد هیستامین (آنتاگونیست گیرنده H1) ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی، ضد سرفه ،خواب آور، بی حس کننده موضعی ،ضد دیسکینزی( آنتیکو لینرژیک،آرام بخش)

    (آدنوزین) نام انگلیسی:   Adenosine   نام فارسی:  آدنوزین   گروه درمانی :  ضد هیستامین (آنتاگونیست گیرنده H1) ضد استفراغ و ضد سرگیجه حقیقی، ضد سرفه ،خواب آور، بی حس کننده موضعی ،ضد دیسکینزی( آنتیکو لینرژیک،آرام بخش)   گروه دارویی :  فاکتورهای انعقادی-آنتی هموفیلیک اشکال دارویی:   تزریقی: 3mg   …

بیشتر بخوانید »

اسیکلوویر

اسیکلوویر با ورود به زنجیره ایDNAو مهار آنزیم DNA پلیمراز هرپس ویروس موجب مهار همانند سازی DNAو سنتز ویروس می گردد. دفع: از طریق فیلتراسیون گلومرولی و ترشح توبولی از طریق کلیه انجام می شود نیمه عمر 2-3 ساعت

  (اسیکلوویر) نام انگلیسی:   Aciclovir   نام فارسی:  اسیکلوویر   گروه درمانی :  ضد قارچ ( خوراکی،موضعی)   گروه دارویی :  پارا مینو فنل- ضد التهاب- غیر استروئیدی- ضد درد -ضد تب اشکال دارویی:   قرص: 200mg  400mg  800mg تزریقی:250mg  500mg پماد موضعی: 5% موارد استفاده:  عفونت نوزادی با ویروس هرپس …

بیشتر بخوانید »

استیل سیستئین

  استیل سیستئین داروی مهارکننده آنزیم کربنیک انهیدراز، داروی ضد گلوکوم ،ضد تشنج دیورتیک، ضد بیماری حاد ارتفاع می باشد به دوصورت قرص و آمپول

  (استیل سیستئین) نام انگلیسی:   ACETYLCYSTSEINE   نام فارسی:   استیل سیستئین   گروه درمانی :  ضد قارچ (موضعی)   گروه دارویی :  مهارکننده آنزیم کربنیک انهیدراز، داروی ضد گلوکوم ،ضد تشنج دیورتیک، ضد بیماری حاد ارتفاع اشکال دارویی:  قرص  200mg  –  600 mg آمپول  200mg/ml   موارد استفاده:  درمان خط …

بیشتر بخوانید »