از طرفی حق بیمه زنان و مردان بهبود یافته از ۷ سال به ۹ سال افزایش یافته است که توسط سازمان بهزیستی به کارفرمایان پرداخت می‌شود و حتی وام کارفرمایی به کارفرما و حقوق قانون کار به این افراد پرداخت می‌شود.

  فیلم/ سخنان عجیب و به دور از ادب اکبر عبدی راجب اعتیاد در یک کمپ ترک اعتیاد