تعبیر خواب دیدن (کویر) چیست؟ + تعابیر و تفاسیر مختلف معبران

زمان مطالعه: 2 دقیقه

دیدن کویر صحرا و بیابان در عالم رویا و گذراندن اوقاتی در این مکان‌ها تعابیر و تفاسیر مختلفی دارد که در ادامه به شرح آنها می پردازیم

 

تعبیر خواب دیدن (کویر) چیست؟ + تعابیر و تفاسیر مختلف معبران

 

تعبیر خواب دیدن کویر از دیدگاه امام جعفر صادق

امام جعفر صادق می فرماید اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در بیابان یا کویر قرار دارد تعابیر مختلفی دارد. اول روزی و قسمت ،دوم حیرت و آوارگی، سوم جنگ، چهارم بیم و خطر و هلاکت می باشد

  تعبیر خواب دیدن (جغد و خواندن جغد) در عالم رویا چیست؟

 

تعبیر خواب دیدن کویر از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

از دیدگاه این مفسر بزرگ دیدن کویر ، بیابان و هر جایی که هیچ اثری از آبادی و زندگی در آن وجود ندارد روزی و قسمت می باشد و همچنین دیدن کویر در عالم خواب نشاندهنده انتظارات ما از دنیا می باشد.

 

تعبیر خواب کویر از دیدگاه ابن سیرین

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در یک صحرای بزرگ و سرسبز می‌باشد و در آنجا به تنهایی قدم میزند بدین معنی است که در نزد حاکم و پادشاهان مملکت عزیز و نزدیک می شود و اگر کسی خودش را در کویر ببیند نشان دهنده شادی و پویایی می باشد

اما اگر کسی خود را در کویری پر از خار و خشک و بی آب ببیند بدین معنی میباشد که با پادشاهی ستمگر هم صحبت خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب دیدن کویر در کتاب سرزمین رویاها

دیدن سفر در بیابان نشان دهنده غم و اندوه و خجالت می باشد  که به همراه شما به سفر می آید

اگر شخصی ببیند که در یک هوای بد و طوفانی از کویر عبور می کند بدین معنی می باشد که یکی از دوستانش به او خیانت می کند

اگر کسی در عالم رویا ببیند که در کویر است و به همراه او چندین نفر دیگر نیز در آنجا هستند نشان دهنده هماهنگی در بین دوستانش می باشد

اگر شخصی ببیند که دوستان او در بیابان و کویر به سفر می‌روند نشاندهنده به وجود آمدن دردسر و گرفتاری می باشد

دیدن کویر برهوت و بدون آب و آبادی به معنی اتفاق افتادن یک جشن در خانه شما میباشد.

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.