تعبیر خواب دیدن (مرگ بر اثر غرق شدن) + تعابیر و تفاسیر مختلف

زمان مطالعه: 2 دقیقه

اگر در عالم رویا شاهد مرگ یکی از اطرافیان خود و یا خودتان در اثر غرق شدگی شده اید با این مطلب با ما همراه باشید تا به تعبیر آن بپردازیم

 

تعبیر خواب دیدن (مرگ بر اثر غرق شدن) + تعابیر و تفاسیر مختلف

 

تعبیر خواب غرق شدن از دیدگاه امام جعفر صادق

از دیدگاه این امام معصوم اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در آب غرق می‌شود چهار معنی دارد.

اول این که مال بسیار به دست می‌آورد، دوم اینکه در کارهایش اقبال می یابد ، سوم صحبت کردن با مردم بد مذهب و چهارم به دست آوردن منفعت و سود می باشد

  تعبیر خواب دیدن (دوست قدیمی) + تعبیر دیدن و ملاقات کردن با دوستان

 

تعبیر خواب غرق شدن از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در دریا غرق می شود و می میرد بدین معنی می باشد که به دست پادشاه مملکت خود هلاک می شود

 

تعبیر خواب غرق شدن از دیدگاه جابر مغربی

از دیدگاه این معبر اگر شخصی ببیند که در آب فرو می رود و دوباره بالا می آید بدین معنی می باشد که از کارهای دنیوی دست می کشد و به دنبال آخرت و جمع حسنات می‌رود

اگر در عالم رویا ببیند که خانه،ملک و یا حیوانی که از آن او می باشد غرق می شود بدین معنی می باشد که از کاری رهایی می یابد

 

تعبیر خواب غرق شدن از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن غرق شدن در رویا و مرگ بر اثر غرق شدن دلیل بر زیان مالی می باشد و اگر کسی ببیند که در هنگام غرق شدن می‌تواند خود را نجات بدهند به این معنی می باشد که به شهرت میرسد

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که از اطرافیان و دیگران در آب غرق می‌شوند و او برای نجات دیگران می رود نشان‌دهنده کمک کردن به همنوع و دوست خود می باشد.

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.