تعبیر خواب دیدن (شتر و شتر سواری) + خوردن گوشت و شیر شتر چه تعبیری دارد؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه

در رابطه با دیدن شتر قربانی کردن آن و خوردن گوشت و شیر این حیوان در عالم رویا تعابیر مختلفی توسط معبران آورده شده است که در ادامه این مطلب به تفسیر آنها می پردازیم

 

تعبیر خواب دیدن (شتر و شتر سواری) + خوردن گوشت و شیر شتر چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب دیدن شتر از دیدگاه حضرت دانیال نبی

از دیدگاه این معبر اگر کسی در عالم رویا شتر ماده ای را ببیند به این معنی می باشد که به آرزوهای خود می‌رسد

اگر کسی در عالم رویا ببیند که شتری در حال به دنیا اوردن بچه ای می باشد نشان دهنده این می باشد که همسر ان شخص صاحب فرزندی می شود و مال و دارایی او زیاد و پربرکت می‌شود

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که شتر ماده او دزدیده می‌شود به این معنی می‌باشد که از همسر خود جدا می شود و یا اینکه بین آنها درگیری و اختلاف پیش می آید

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که شتر ماده اش می میرد به این معنی میباشد که زن او از دنیا میرود

  تعبیر خواب دیدن (عمو و دایی) از دیدگاه معابر و مفسران مختلف چیست؟

تعبیر خواب دیدن شتر از دیدگاه ابراهیم کرمانی

از دیدگاه این معبر دیدن شتر که در پشت سر شخصی در حال حرکت است نشان دهنده این است که آن شخص دچار آشفتگی می شود 

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که شتری فریاد میزند نشان‌دهنده این است که آن شخص به حج میرود و یا سفری انجام می دهد که برای او سرشار از خیر و سود و مال و اموال فراوان می‌باشد

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که با شتری نزدیکی می کند به این معنی می باشد که از سختی های زندگی رها می شود و در مقابل دشمن پیروز میدان می شود

 

تعبیر خواب دیدن شتر از دیدگاه امام صادق علیه السلام

از دیدگاه این معبر نیز دیدن شتر در عالم رویا دارای چندین تعبیر می باشد:

اول پادشاه

دوم مردی مومن و امیر

سوم سیل

چهارم فتنه و آشوب

پنجم آبادی و سازندگی

ششم زن

هفتم رفتن به سفر حج

نهم نعمت

دهم مال و اموال.

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.