تعبیر خواب دیدن (سیل) چیست؟ + تعابیر مختلف معبران و مفسران دینی

زمان مطالعه: 2 دقیقه

دیدن سیل و طوفان در عالم رویا تعابیر و تفاسیر مختلفی دارد که در ادامه این مطلب به بررسی آنها می‌پردازیم با ما همراه باشید

 

تعبیر خواب دیدن (سیل) چیست؟ + تعابیر مختلف معبران و مفسران دینی

 

تعبیر خواب دیدن سیل از دیدگاه امام جعفر صادق

از دیدگاه امام جعفر صادق دیدن سیل در عالم رویا دارای ۴ تعبیر می باشد:

اول دشمنی بزرگ

دوم پادشاهی ظالم

سوم لشکر پیروز و قالب

چهارم فتنه بلا و مصیبت

  تعبیر خواب مرگ (خواهر و برادر) از دیدگاه مفسران و معبران چیست؟

تعبیر خواب دیدن سیل از دیدگاه جابر مغربی

از دیدگاه جابر مغربی دیدن سیل در عالم رویا به این معناست که مردم آن منطقه از فرمانروا و پادشاه خود سود و منفعتی کسب می‌کنند

 

تعبیر خواب دیدن سیل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی دیدن سیل در عالم رویا نشان دهنده بروز اتفاق بزرگی در آینده می باشد که این اتفاق ممکن است بسیار سهمگین و خطرناک باشد و تعبیر خوبی نمی‌تواند داشته باشد. همچنین اگر کسی در عالم رویا ببیند که در منطقه گرمسیر سیل می آید نشان‌دهنده این است که خیر و برکت و خوشحالی به آن منطقه سرازیر می‌شود.

اگر کسی در عالم رویا ببیند که سیل می آید اما جایی که او قرار دارد امن میباشد و سیل ایجاد خرابی و ویرانی می‌کند نشان‌دهنده این است که حادثه بزرگی برای او اتفاق می‌افتد و به او زیان می رسد اما اگر این سیل ویرانی به بار نیاورد نشاندهنده این است که زیانی به آن شخص نمی رسد.

دیدن سیل در عالم رویا در حالی که باعث ترس و وحشت و فرار بشود تعبیر خوبی ندارد اگر کسی در عالم رویا آب روشن و صاف را با صدای سیل ببیند باز هم تعبیر خوبی ندارد.

 

تعبیر خواب سیل از دیدگاه آنلی بیتون

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که سیل می آید و قسمتی از شهر را از بین می‌برند نشان دهنده این است که آن شخص بیمار می شود و یا در شغلش و یا ازدواجش دچار مشکلات و حوادثی می‌شود و او ناراحت خواهد شد

 

تعبیر خواب سیل از دیدگاه کارل یونگ

دیدن سیل در عالم رویا به این معنی است که شما نیازمند این هستید که برخی از تمایلات خود را آزاد کنید اگر شخصی در عالم رویا سیل مواج ببیند نشان دهنده مسائل و مشکلات احساسی می باشد و نشان از این دارد که شما احساسات خود را سرکوب می کنید.

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.