تعبیر خواب دیدن (دریا) چیست؟ + تعابیر و تفاسیر مختلف معبران

زمان مطالعه: 2 دقیقه

تعبیر خواب دیدن دریا در حالات مختلف مثل طوفانی بودن و یا شنا کردن در آب دریا تعابیر مختلفی دارد که در ادامه این مطلب به بیان تفاسیر آن می پردازیم

 

تعبیر خواب دیدن (دریا) چیست؟ + تعابیر و تفاسیر مختلف معبران

تعبیر خواب دیدن دریا از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

این معبر می گوید اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در کنار دریا ایستاده به معنای این است که با افراد بزرگ و دانا همنشین می شود

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در ساحل دریا می باشد و در حال تماشا کردن امواج و تلاطم دریا باشد بدین معنی میباشد که فرزندانش دچار بیماری می شوند

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که توانایی راه رفتن بر روی آب دریا دارد بدین معنی میباشد که میخواهد کار خطرناکی انجام دهد که ممکن است در این راه به لغزش رفته و دچار خسارت شود

  تعبیر خواب (دیدن خاله و عمه) از دیدگاه معبران مختلف چیست؟

 

 

تعبیر خواب دیدن دریا از دیدگاه محمد بن سیرین

این معبر دیدن دریا در عالم رویا را برابر با دیدار با پادشاه دانسته است همچنین این مفسر می گوید اگر کسی در عالم رویا ببیند که از دور به دریا نگاه میکند و نزدیک نمی‌شود به این معناست که به هرچه امید دارد نمی رسد

اگر کسی در عالم رویا ببیند که وارد دریا می شود و قدم می‌زنند اما پایش خیس نمی شود بدین معنی است که از آتش دوزخ در امان است

 

 

تعبیر خواب دیدن دریا از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر کسی در عالم رویا ببیند که از دریا خارج می شود به این معنی است که بی غم می‌شود

اگر کسی در عالم رویا ببیند که در میان دریا است و متحیر مانده نشان‌دهنده این است که کار پرخطری را می‌خواهد انجام دهد

 

 

تعبیر خواب دیدن دریا از دیدگاه جابر مغربی

اگر کسی در عالم رویا ببیند که دریا مواج می باشد و ابرها تیره می شوند نشاندهنده گناه و عصیان مردم آن خطه می‌باشد.

کم شدن آب دریا به نشانه هلاک شدن لشکر پادشاه میباشد زیاد شدن آب دریا به معنی افزون شدن لشکر پادشاه می باشد.

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که از دریا موجی بلند می‌شود بدین معنی است که روزی حلال به او می‌رسد.

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.