تعبیر خواب دیدن (خانه و محل قدیمی) چیست؟ + تفاسیر و تعابیر مختلف

زمان مطالعه: 2 دقیقه

دیدن خانه و محل قدیمی می تواند نشان دهنده تعلقات خاطر افراد به گذشته باشد و همچنین دارای تعابیر دیگری نیز می باشد در ادامه با تعبیر این رویا با ما همراه باشید

 

تعبیر خواب دیدن (خانه و محل قدیمی) چیست؟ + تفاسیر و تعابیر مختلف

 

تعبیر خواب دیدن خانه و محل قدیمی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن خانه در عالم رویا نشان دهنده اوضاع معیشت ما میباشد اگر در عالم رویا ببینید که در یک خانه بسیار بزرگ می باشید و آن خانه از آن شما می باشد نشان دهنده زندگی مرفه و عالی میباشد

اگر شخصی ببیند که خانه‌ای کوچک و ویرانه دارد به این معنی میباشد که اوضاع زندگی برای او سخت می شود و معیشتش با خطر مواجه می شود

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که اتاقهای منزلش آشفته و بهم ریخته می باشد یعنی زندگی او دچار آشفتگی و ویرانی می‌شود و یا زیان مالی می‌بیند و یا غمی متوجه او خواهد شد

اگر شخصی ببیند که درب خانه او از جنس آهن می‌باشد یعنی زندگی اش دارای دوام بسیار خوبی می باشد

  تعبیر خواب دیدن (تازه عروس و تازه داماد) از دیدگاه مفسران دینی چیست؟

 

تعبیر خواب دیدن خانه و محل قدیمی از دیدگاه لوک اویتنهاو

این معبر دیدن‌خانه مخروبه و قدیمی را در عالم رویا به معنای برداشته شدن مانعی بر سر راه می داند همچنین خرید خانه را نشانه کامیابی و تعمیر کردن خانه را نشانه یک موضوع پیچیده می داند که حل می شود

دیدن خانه ساختن در عالم رویا را برابر با خوشبختی و که کسی در عالم رویا ببیند که صاحب یک خانه می‌شود را کامیابی و موفقیت می داند و آن شخص از دسترنج خود به موفقیت می‌رسد

 

تعبیر خواب دیدن خانه و محل قدیمی از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر شخصی در خواب ببیند که ستونهای خانه خود را تخریب می‌کند و از جا برمی دارد به این معنی می باشد که قصد ازدواج و زن گرفتن دارد 

اگر در دنیای حقیقی همسر داشته باشد بدین معنی می باشد که همسر او باردار میشود

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که در یک خانه فرار می‌کند ولی در آن خانه را قفل نمی کند و در بین خانه ها مسیری وجود دارد و از یک خانه به خانه دیگر می رود به این معنی می باشد که غم و اندوهی بر او اتفاق می افتد که بسیار گسترده می باشد

اگر کسی در عالم رویا ببیند که در خانه خود را می شکند به این معنی میباشد که از سمت شخصی به او پول و مقامی میرسد

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.