تعبیر خواب دیدن (باغ و بوستان) نشانه چیست؟ + تعابیر مختلف از دیدگاه معبران

زمان مطالعه: 2 دقیقه

بسیاری از معبران دیدن باغ و بوستان را در عالم رویا دارای تفاسیر خوب و مثبتی دانستند در ادامه به شرح تعبیرهای مختلف آن می پردازیم

 

تعبیر خواب دیدن (باغ و بوستان) نشانه چیست؟ + تعابیر مختلف از دیدگاه معبران

 

تعبیر خواب دیدن باغ از دیدگاه امام جعفر صادق

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که اداره یک باغ را برعهده می‌گیرد به معنی گرفتن زنی ثروتمند می باشد که زندگی راحت و خوبی با او خواهد داشت

اگر کسی در عالم رویا ببیند که باغبانی می کند به معنای زنی توانا می باشد که همراه او مشغول به کار می‌شود

در کل دیدن باغ و بوستان در عالم رویا هفت معنی می‌تواند داشته باشد: اول زن خوب، دوم فرزند ،سوم عیش خوش، چهارم مال و اموال ،پنجم بلندی و مقام ،ششم شادی و خوشحالی، هفتم کنیزک.

  تعبیر خواب دیدن زیارت حرم امام رضا (ع) و راهی شدن به مشهد مقدس

 

تعبیر خواب دیدن باغ از دیدگاه محمد بن سیرین

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که یک باغ انگور بسیار سرسبز دارد به این معنی می باشد که با زنی نیکوکار قصد ازدواج می کند و بسیار به او خیر و برکت می رسد اما اگر کسی ببیند که باغ انگوری دارد و درختان آن برگ ندارند خلاف این میباشد .

اگر کسی در عالم رویا ببیند که برگ درخت‌های انگور باغش زرد شده است به معنی بیماری و عدم صحت می باشد.

 

تعبیر خواب دیدن باغ به دیدگاه جابر مغربی

این معبر دیدن باغ را در عالم رویا نشانه شغل مرد می داند اگر کسی باغ سرسبز ببیند یعنی کارش رونق می‌گیرد و تمام کارهایش خوب پیش می‌رود

اگر شخصی در عالم رویا ببیند که باغی را آباد و سرسبز می‌کند و در آن درخت می کارد و از محصول آن برداشت می‌کند به این معنی می باشد که زنی توانا اختیار می‌کند و صاحب فرزندان و نعمات زیادی می‌شود.

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.