تعبیر خواب (خرگوش) + تعبیر دیدن خرگوش در خواب از نظر معبران چیست؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه

برای بررسی تعبیر دیدن خرگوش در خواب با این مطلب از سایت مطلب نیو همراه باشید تا به بررسی این موضوع بپردازیم

 

 

تعبیر دیدن خرگوش از دیدگاه یوسف نبی علیه السلام

حضرت یوسف می فرماید دیدن خرگوش در خواب نشان دهنده بهره مندی از زنان میباشد همچنین دیدن خرگوش به معنی بدنیا آمدن فرزند و یا خوشحالی و حس خوب بابت به دست آوردن چیزی میباشد

  تعبیر خواب دیدن (سفر و مسافرت) از دیدگاه معبران چیست؟

دیدن خرگوش در خواب از نظر محمد بن سیرین

از نظر محمد بن سیرین دیدن خرگوش در خواب تعبیر خوبی ندارد و اگر کسی در خواب ببیند که خرگوشی میخرد یا کسی به او خرگوش می دهد نشان دهنده این است که زن بدی یا کنیز بدی خواهد گرفت از دیدگاه این مفسر اگر کسی در خواب بچه خرگوش دید نشان دهنده این میباشد که برای او رنج و اندوه پیش می‌آید و این رنج و اندوه از فرزندانش می باشد

 

دیدن خرگوش در خواب از نظر جابر مغربی

از دیدگاه این مفسر دیدن خرگوش در خواب نشانه زنی پارسا می باشد اگر کسی ببیند که در خانه او خرگوش وجود دارد نشان دهنده این است که زن بد صفتی از آن او می شود

 

تعبیر دیدن خرگوش از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

از دیدگاه این مفسر نیز دیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و تعابیر خوبی ندارد مطیعی تهرانی می گوید دیدن خرگوش در خواب نشانه انجام کارهایی ست که برای ما لذت بخش است اما اعمال گمراهانه باشد همچنین می گوید اگر کسی در خواب ببیند که به خوردن گوشت خرگوش مشغول است نشان دهنده این است که نشانه هایی از مال حرام در زندگی او می باشد و همچنین اگر کسی در خواب پوست خرگوش ببیند بازهم خوش یمن نیست همچنین در کل مطیعی تهرانی می گوید دیدن خرگوش در خواب نشانه زنی بد عمل می باشد حتی اگر کسی در خواب پوست و پوستین خرگوش را ببیند نیز نشان دهنده زنی بد می باشد که باید از وی دوری کنند 

 

تعبیر دیدن خرگوش از دیدگاه ابراهیم کرمانی

از دیدگاه ابراهیم کرمانی دیدن خرگوش در خواب و اینکه اگر کسی در خواب بیند که گوشت خرگوش را میخورد نشان دهنده این است که ارثی از زنی به او میرسد.

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.